Registratieovereenkomst

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website  www.forumoverdiabetes.nl (hierna: ‘forum’)

 1. Forum Over Diabetes:


  1. Een forum waar leden hun ervaringen over diabetes in het dagelijks leven kunnen vertellen.

  2. Door de ervaring van de ander leren we beter of anders met onze diabetes om te gaan, we helpen elkaar dus verder. Om dit te bereiken is het gewenst dat er op vragen van medeleden gereageerd wordt. Jouw input kan een ander verder helpen!

  3. Respect voor elkaar en ieder in zijn waarde laten zijn voorwaarden om op dit forum actief te mogen zijn.

  4. Onze leden mogen hier hun eigen mening hebben. Iemand aanvallen op zijn/haar mening wordt op dit forum als niet respectvol beschouwd en is reden voor een waarschuwing of een disciplinaire maatregel.

  5. Door uw gebruik van het Forumoverdiabetes als geregistreerde deelnemer,  geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden. Forumoverdiabetes heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging vooraf te wijzigen.

 1. Gedragsregels:


  1. Spammen: reclame maken voor eigen belang, kettingbrieven, cross posting, bedelbrieven, pyramide-spelen en sollicitaties zijn ongepast en niet toegestaan. Links verspreid over het hele forum, vallen hier ook onder. (Het is wel toegestaan een onopvallende link in je handtekening en in je profiel te plaatsen.)

  2. Leden die zich aanmelden met ip-nummers die bekend staan om spam of die van een  anonieme provider afkomen worden niet toegelaten op ons forum. Uiteraard zijn zij wel welkom als ze zich via een reguliere provider aanmelden.

  3. Het aanbieden van medicijnen is niet toegestaan. Het aanbieden van lancetten, pennaalden en infuussets wordt toegestaan uitsluitend tegen vergoeding verzendkosten. Forumoverdiabetes kan niet instaan voor steriliteit van deze zaken.

  4. Onverdraagzaamheid: respectloze, hatelijke, racistische, fascistische, bedreigende, seksueel getinte, denigrerende, lasterende of schokkende berichten en afbeeldingen plaatsen is ten strengste verboden.

  5. Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden, (zoals naam, adres, telefoonnummer, ...) op het forum is niet toegestaan.

  6. Auteursrechten verbreken: je mag geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij jezelf de eigenaar bent van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale wetgeving zijn per definitie niet toegestaan in het forum!

  7. Het is niet toegestaan om e-mail of msn adressen van het forum te gebruiken, om deze personen een bericht te sturen welke aangemerkt kunnen worden als spam of voor onderzoek.

  8. Het is niet toegestaan om berichten van forumoverdiabetes.nl uit het besloten deel over te nemen en deze op welke wijze dan ook openbaar te maken. Niet buiten het besloten deel van het forumoverdiabetes dan wel op andere wijze of via andere media openbaar maken.

  9. Plaats geen zogenaamde ‘off-topic’-reacties. Wilt u een ander onderwerp of vraag plaatsen, open dan een nieuw bericht.

 1. Mogelijke maatregelen bij overtredingen:


  1. Moderatoren en/of beheerders van forumoverdiabetes mogen door gebruikers geplaatste berichten wijzigen, inkorten of verwijderen als deze in strijd zijn met deze overeenkomst.

  2. Uitsluiting: als je de regels overtreedt, kan je de toegang tot het forum dan wel functies van het forum ontzegd worden. Deze maatregel zal slechts na een waarschuwing en bij een opvolgende herhaling worden toegepast als laatste middel.

  3. Woorden die "verboden" zijn worden automatisch gewijzigd, in de berichten zonder ingrijpen van het beheerteam.

  4. Vragen  over genomen maatregelen kunnen naar de betreffende beheerder of moderator gestuurd worden middels een Persoonlijk Bericht. Wanneer het antwoord niet toereikend is, dan kan je dit melden aan webmaster@forumoverdiabetes.nl

 1. Persoonlijke informatie:


  1. Forumoverdiabetes.nl vraagt persoonlijke informatie bij het registeren (zoals je naam, je e-mail adres, enz). Je beslist zelf hoeveel je wilt vrijgeven en je kan te allen tijde deze informatie aanpassen of verwijderen, nadat je een eerste bericht hebt geplaatst. Het diabetesforum beheerteam adviseert om het e-mail adres voor iedereen verborgen te laten staan.

  2. Verder verzamelen we ook andere informatie (zoals het ip-adres, type browser, etc). Deze informatie zal aangewend worden om het forum beter aan te passen en af te stemmen op de gebruikers ervan. Ze kan ook aangewend worden bij het nemen van beslissingen indien je de overeenkomst overtreden hebt.

  3. Forumoverdiabetes.nl gebruikt cookies.Met behulp van deze cookies wordt vastgelegd of je al dan niet ingelogd bent. Verder wordt er geen informatie opgeslagen of verstuurd.

  4. Niets van de ingezamelde informatie wordt verkocht, doorgegeven of bekend gemaakt aan derden.

 1. Aansprakelijkheid:


  1. Forum over diabetes draait onder verantwoording van Stichting Diabetesverwerking.

  2. Stichting Diabetesverwerking verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten en/of links naar externe websites op Forum over diabetes.

  3. Voor (medische) adviezen die eventueel via dit forum worden voorgedragen stellen wij dat deze altijd eerst met uw eigen arts afgestemd dienen te worden alvorens toe te passen. Forumoverdiabetes.nl is geen medisch advies forum en kan hierin ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

  4. De beheerders behouden zich het recht voor om berichten zonder opgaaf van redenen te verwijderen, ofwel aan te passen. De eindgebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).

 1. Na registratie:


  1. Indien je, je hebt geregistreerd, moet je wachten tot jouw account is goedgekeurd, je krijgt dan een e-mail. Let hierbij op dat deze niet in de spam-mail folder staat. Daarna kan je, met de gegevens in deze e-mail, inloggen op het forum!

  2. Let op: indien je in de maand waarin je geregistreerd hebt niet inlogt, krijg je van ons per e-mail een herinnering. Indien daar geen reactie op komt zal je account een maand later worden verwijderd.

  3. Je account wordt ook verwijderd van het forum als je, na inloggen 365 dagen lang niet meer op het forum ingelogd bent geweest.

  4. Wij vragen ook je geduld wat betreft goedkeuringen, het forumoverdiabetes.nl wordt gerund door vrijwilligers die niet 24 uur per dag online zijn.

  5. Vragen over Forumoverdiabetes.nl kunt u sturen naar webmaster@forumoverdiabetes.nl


Gebruikersovereenkomst geldig vanaf 25-10-2014.